Danas je
 
Nalazite se na zvanicnoj web prezentaciji firme "KaOLIN" a.d.
iz Valjeva.
"KaOLIN" a. d. je preduzece za eksploataciju i preradu kvarcnog filterskog peska, šljunka i kaolinske gline .
Prateci savremene trendove želja nam je da svoje aktivnosti predstavimo i na Internetu.
  engleska verzija:

qms1

"KaOLIN" AD je 17.10.2011. godine uspostavio sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2008

SERTIFIKATI

QMS SER QMS

BONITET

Istorijat preduzeca
Preduzece je osnovano 1964. godine sa sedištem u Valjevskoj Kamenici, a od 1982 godine je samostalna radna organizacija sa sedištem u Valjevu. saznaj više...
Delatnost firme
Akcionarsko društvo" KaOLIN" je organizacija sa višegodišnjom tradicijom u eksploataciji kaolinske gline, kvarcnog peska i
šljunka. saznaj više...

Kontakt podaci
Sedište firme nalazi se u Dušanovoj ulici broj 32 u Valjevu, prerada kvarcnog peska vrši se u Valjevskoj Loznic,i a rudnici keramicke gline nalaze se u Milicinici. saznaj više...

 

 

 

KaOLIN.co.rs © 2019.