Adresa firme: Dušanova ulica broj 32 14000 Valjevo
Telefoni preduzeca:
E-mail adrese:
014 - 228 - 043
014 - 230 - 437
014 - 227 - 923
kaolinad@mts.rs

 
 
"KaOLIN" a.d. Valjevo

Naziv firme:  
Ulica i broj:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Delatnost firme:  
Šifra delatnosti:  
Maticni broj:  
PIB:  
Žiro racuni:  
Pogon za preradu kvarcnog filterskog peska i šljunka Valjevska Loznica  
Pogon za preradu Kaolinske gline - Milicinica  

KaOLIN.co.rs © 2019.