- "KaOLIN" a. d. je preduzece sa višegodišnjom tradicijom i konstantim uspehom dugim više od pola veka.

- Saznajte osnovne informacije o preduzecu "KaOLIN" a.d.
- Upoznajte osnovne stvari iz istorije, poslovanja, zaposlenima.

 

Akcionarsko društvo "KaOLIN" je organizacija sa višegodišnjom tradicijom u eksploataciji kaolinske gline, kvarcnog peska i šljunka.

Preduzece je osnovano 1964. godine sa sedištem u Valjevskoj Kamenici, a od 1982. godine je samostalna radna organizacija sa sedištem u Valjevu.

"KaOLIN" a.d. trenutno poseduje dva ležišta tj. rudnika i to:

- Rudnik kvarcnog peska i šljunka u Pepeljvcu i
- Rudnik kaolinske gline u Milicinici (pogledajte galeriju slika).

Godišnja proizvodnja kvarcnog peska i šljunka iznosi oko 12.000 tona, a proizvodnja kaolinske gline na godišnjem nivou dostižei do 70.000 tona.

Izuzetno važno je naglasiti da godišnja proizvodnja u oba rudnika može da
se poveca cak tri puta.

 

"KaOLIN" a.d. uspešno snabdeva kvarcnim peskom i šljunkom mnoga preduzeca i to - sve vodovode u zemlji, medu kojima su veci - Beograd, Novi Sad,
Niš, Kragujevac, Kruševac, Cacak, Vranje, zatim vecinu termoelektrana i Naftnu Industriju Srbije. Takode, firma je izvozila u Irak i Grcku.

Kaolinskom glinom snabdeva sve keramicke industrije u zemlji kao što su –- "Toza Markovic" iz Kikinde, Keramika "Kanjiža", "Polet" N. Becej, Keramika "Mladenovac" i ostale, a postoji i veliko interesovanje od kompanija iz Italije.

U preduzecu "KaOLIN" a.d. u stalnom radnom odnosu je 50 radnika. Direktor firme je gospodin Ljuba Savic, dugoodišnji uspešni privrednik.

KaOLIN.co.rs © 2019.